PRIVACYVERLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Hondenuitlaatservice de Tweeling kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hondenuitlaatservice de Tweeling, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hondenuitlaatservice de Tweeling verstrekt. Hondenuitlaatservice de Tweeling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM HONDENUITLAATSERVICE DE TWEELING GEGEVENS NODIG HEEFT
Hondenuitlaatservice de Tweeling verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Hondenuitlaatservice de Tweeling uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG HONDENUITLAATSERVICE DE TWEELING GEGEVENS BEWAART
Hondenuitlaatservice de Tweeling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden verwijderd zodra er geen gebruik meer wordt gemaakt van de diensten van Hondenuitlaatservice de Tweeling. De door u en Hondenuitlaatservice de Tweeling ondertekende papieren (sleutel)overeenkomstformulieren worden gearchiveerd in een ordnermap en veilig bewaard. Zodra u geen gebruik meer maakt van de diensten van Hondenuitlaatservice de Tweeling zullen de papieren forumlieren worden vernietigd.

DELEN MET ANDEREN
Hondenuitlaatservice de Tweeling verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hondenuitlaatservice de Tweeling maakt gebruik van het boekhoudprogramma E-Boekhouden.nl. De facturatie wordt vanuit E-Boekhouden.nl gedaan. Klik hier voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van E-boekhouden.nl.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Hondenuitlaatservice de Tweeling worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hondenuitlaatservice de Tweeling gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De website van Hondenuitlaatservice de Tweeling is ondergebracht bij TransIP.nl.

Klik hier voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van TransIP.nl.

GOOGLE ANALYTICS
Hondenuitlaatservice de Tweeling maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hondenuitlaatservice de Tweeling bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Hondenuitlaatservice de Tweeling te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hondenuitlaatservice de Tweeling heeft hier geen invloed op. Hondenuitlaatservice de Tweeling heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Hondenuitlaatservicedetweeling.nl. Hondenuitlaatservice de Tweeling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Hondenuitlaatservice de Tweeling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hondenuitlaatservice de Tweeling maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Hondenuitlaatservice de Tweeling door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via email: info@Hondenuitlaatservicedetweeling.nl.

Domeinnaam http://www.hondenuitlaatservicedetweeling.nl is een website van Hondenuitlaatservice de Tweeling.

Hondenuitlaatservice de Tweeling is als volgt te bereiken:

KvK: 71959777
Telefoon: 06-15 32 91 69
E-mailadres: info@Hondenuitlaatservicedetweeling.nl